portre

 

Life coaching

Életvezetési tanácsadás

Pályaválasztási -, pályaorientációs  és karrier tanácsadás

A coaching egyike a mentális egészséget támogató eszközöknek. Ezen belül is többféle megközelítési mód létezik, a lényeg azonban minden esetben ugyanaz: a folyamat akkor sikeres, ha a coach ki tudja billenteni ügyfelét arról a holtpontról, ahová üzleti vagy magánéleti téren került.

A coaching egyik legnagyobb érdeme, hogy „versenytársainál” gyorsabban és hatékonyabban tudja a klienseket arra a vágányra terelni, ahol már „önjáróvá „ válnak és a megtanult technikák segítségével jövőbeli konfliktusaikat, élethelyzeteiket eredményesen tudják már egyedül is uralni.
A coaching során elérni kívánt végső cél professzionális kidolgozása az egyik legfontosabb eleme az üléseknek. Milyen célok eléréséhez tudom ügyfeleimet korszerű technikákkal sikeresen és gyorsan hozzásegíteni?

Ha:

 • karrierjében megújulásra vágyik,
 • pályát szeretne választani , illetve változtatni,
 • magánéleti /szakmai válságából kiutat szeretne találni,
 • vezetői képességein szeretne javítani,
 • beosztottai munkáját szeretné hatékonyabbá tenni,
 • stresszes, önbizalom hiányos beállítódásán szeretne változtatni,
 • kérdéses helyzetekben szeretne optimális döntéseket hozni,
 • szellemi és lelki értelemben vett életvezetési gondjait szeretné a jövőben önállóan megoldani.

” Annak ellenére, hogy volt némi fogalmam a coachingról, izgatottan vártam az első foglalkozást Ildikóval, mert elképzelni sem tudtam, hogy mi is vár rám. Nos, mindenkit megnyugtathatok, mert a különböző játékos, szórakoztató módszerek segítségével minden alkalom után feltöltődtem energiával, és közelebb jutottam céljaim eléréséhez. Fontos tudni, hogy a coach nem mondja meg, hogy mit kell tennünk, nem ad kész válaszokat, hanem az ő segítségével nekünk magunknak kell megtalálni azokat. Ha tudjuk, hogy mik a vágyaink, céljaink, és erre mi magunk jövünk rá, az már szerintem kész siker! Jó rádöbbenni dolgokra, de még ennél is jobb alkalmazni tudni azokat a mindennapjainkban! Nekem ebben segített a coaching. “

Dr Szántó Adrienn
ügyvéd

Bemutatkozás

Felsőfokú tanulmányaimat a Külkereskedelmi Főiskolán kezdtem német-orosz szakon. Rövid ideig a külkereskedelemben, majd 17 évig a szállodaiparban dolgoztam. A német és orosz nyelvek mellett ezekben az években tanultam meg angolul és olaszul.

Az ezredforduló az én életemben is fordulópontot hozott. Családommal letelepedtünk Nagykovácsiban és egy természet közelibb létformára térhettem át, mely automatikusan magával hozta az élet más területein történő változásokat is.

2005-ben német tanári diplomát szereztem az ELTE tanári szakán és azóta a közoktatásban dolgozom nyelvtanárként. 2012-2014-ig a Közel-Keleten és Távol-Keleten dolgoztam némettanárként, amely során különösen sok inspirációt kaptam, melyet mind saját személyiségfejlődésemben mind a munkámban nagyon jól tudom használni.

A tanítás során felfedeztem a segítő munka szépségét és pedagógiai munkám kiegészítéseként tovább képeztem magam life- és business coachnak. Az ontológiai alapú life- és business coach tanfolyamot a Dr. Kollár Coaching iskolában végeztem el 2006-ban. Gyakorlati munkám során használom az érzelmi intelligencián alapuló és az együttműködésen alapuló coaching módszerét, az NLP és az erőszakmentes kommunikáció elemeit is. Magánvállalkozóként elsősorban a life coaching területén tevékenykedem. Szakképzett konzulensként nagy örömmel végzek egyéni pályaválasztási tanácsadást fiataloknak, illetve pályaorientációs tanácsadást, állásinterjúra történő felkészítést a munka világában eligazodni kívánó, helyüket, pályájukat kereső felnőttek részére.

Több alkalommal tartottam egészségklubok, női klubok számára ismeretterjesztő előadást az egészséges életmódról. Önkéntesként egy ifjúsági alapítványnál a településünkön élő fiatalok igényes szabadidős tevékenységét szervezem, és szükség esetén a coach szerepét is betöltöm.

A drgulyas.hu életmódportál és az Elixír folyóirat számára havonta írtam cikkeket coaching témában.

Ebben a szép szakmában számomra a hitelesség a legfontosabb, melyet saját életpályám meggyőzően bizonyít ügyfeleim számára.

Ebben a hivatásban megtaláltam mindazt, amit kerestem: egy új látásmódot, az eszközök végtelen tárházát személyiségünk teljesebb kibontakoztatásához.

Mészáros Ildikó
coach, nyelvtanár

” Annak ellenére, hogy volt némi fogalmam a coachingról, izgatottan vártam az első foglalkozást Ildikóval, mert elképzelni sem tudtam, hogy mi is vár rám. Nos, mindenkit megnyugtathatok, mert a különböző játékos, szórakoztató módszerek segítségével minden alkalom után feltöltődtem energiával, és közelebb jutottam céljaim eléréséhez. Fontos tudni, hogy a coach nem mondja meg, hogy mit kell tennünk, nem ad kész válaszokat, hanem az ő segítségével nekünk magunknak kell megtalálni azokat. Ha tudjuk, hogy mik a vágyaink, céljaink, és erre mi magunk jövünk rá, az már szerintem kész siker! Jó rádöbbenni dolgokra, de még ennél is jobb alkalmazni tudni azokat a mindennapjainkban! Nekem ebben segített a coaching. “

Dr Szántó Adrienn
ügyvéd.

KARRIERCOACHING:

 • elméleti és gyakorlati felkészítés eredményes állásinterjúra magyarul és németül
 • segítség önéletrajz, motivációs levél megírásában német nyelven is
 • új utak keresése a pályaválasztásban, pályamódosításban
 • külföldről hazatérve,  illetve többéves gyermekgondozási otthonlét után eligazodás a magyar munkaerőpiacon.

Ha sikeres akarsz lenni munkádban, mozgósítani kell belső értékeidet, meg kell erősíteni önbizalmadat, szembe kell nézned gyengeségeiddel, fel kell ismerned korlátaidat, és le kell győznöd félelmeidet.
Ebben tudom támogatni a hozzám fordulókat.

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS
a pedagógia, a pszichológia és a coaching eszközeivel 13 éves kortól

 • Célok és értékrendszer megfogalmazása
 • Szándékok – lehetőségek felmérése, önismeret
 • Meglévő és még fejlesztendő képességek, eredmények számba vétele
 • Lehetséges foglalkozási csoportok személyre szabott kiválasztása
 • Konkrét akcióterv kidolgozása rövid- és hosszú távra
 • Felsőoktatási és OKJ-s képzések, szakmák választása
 • Részletes kiértékelés és döntés az optimális megoldás mellett
Life coaching
Personal Consulting
Személyi és személyközi kapcsolatok válságmenedzsmentje
A coaching létjogosultságát az üzleti világ termelte ki, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a korábban megszokott pénzügyi-gazdasági módszerek már nem elegendőek a sikeres vállalatvezetéshez, hanem sok esetben többet nyom a latba a vezetői stílusváltás , az egy munkahelyen dolgozók jó közérzete, a munkahelyi konfliktusok professzionális kezelése.
A magánéleti diszharmónia coachingja legalább ennyire hatékony, csak nem profitban mérjük az eredményt, hanem magabiztos önértékelésben, szeretetteljes együttélésben, kiegyensúlyozott lelki világban, jó konfliktus-managementben, és még sok egyéb fontos tényezőben. A coaching ülések nem ködös hókusz-pókuszok, hanem inspiratív „gyakorlatok”, melyeken keresztül rövid idő alatt ráébredünk arra, hogy berögzült gondolati sémáinkon mit kell változtatnunk ahhoz, hogy a jövőben sikeresebbek és boldogabbak legyünk. A coach nem tanácsokat ad, hanem tükröt tart önkorlátozó hiedelmeink elé és segítségével megtaláljuk a problémák legkézenfekvőbb megoldásait. A megtanult új eszközökkel hamarosan nyertesként kerülhetünk ki hétköznapi konfliktusokból, illetve nehéznek tűnő válságokból is.

A coaching menete:
Az ügyfél határozza meg, meddig és milyen mélyrehatóan akar személyes fejlődésével foglalkozni. A módszer rugalmas, az igényekhez igazodó. A kibontakozás folyamatában a coacheenak is aktívan részt kell vennie és legalább 1-3 hónapot szánnia arra, hogy az önfelfedezés útját bejárja. Kívánságára hosszabb időszakon keresztül is végigkísérhetem. Az ülések közti időszakokban érdekes „házi feladatokat“ kap, hogy ez az idő is hasznosan járuljon hozzá személyiségének fejlődéséhez.

Mészáros Ildikó
A Magyar Coachszövetség és az IAC-International Association of Coaching tagja
Telefon: +36 20 9350 304

Share Button

Facebook